NĂM 2020 DL1 CẤU TRÚC TOÀN DIỆN CÔNG TY

Theo đó, HĐQT và Ban điều hành DL1 đề xuất cấu trúc một cách toàn diện Công ty bằng các bước đi thận trọng, dịch chuyển và mở rộng thêm các lĩnh vực ngành nghề cho phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

 

Giai đoạn 2020 - 2022, DL1 đặt kế hoạch 03 năm lần lượt: Năm 2020 với doanh thu 200 tỷ, lợi nhuận 20 tỷ đồng; Năm 2021 doanh thu 225 tỷ, lợi nhuận 25 tỷ đồng; Năm 2022 doanh thu 250 tỷ, lợi nhuận 30 tỷ đồng.

Để thực hiện được điều này, HĐQT DL1 chủ trương thực hiện sự đổi mới mạnh mẽ: Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh đang có lợi thế, gồm: lĩnh vực năng lượng tái tạo, xây dựng công trình giao thông, xây dựng hạ tầng công nghiệp,…. Trong đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo được xác định sẽ là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, là hạt nhân của Công ty kể từ năm 2020. Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc đổi tên Công ty thành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam và thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cho phù hợp với quy mô, chức năng và nhiệm vụ mới.

Đại hội lần này cũng đã tiến hành miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối 02 thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới là ông Đoàn Nguyên Tiêu và ông Lee Tong Hun (Quốc tịch Hàn Quốc). Việc bổ sung các thành viên HĐQT mới có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, huy động nguồn đầu tư nước ngoài nhằm thực hiện thành công vào các lĩnh vực đầu tư chiến lược năng lượng tái tạo.

Ông Đoàn Nguyên Tiêu, thay mặt cho các thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung đã cam kết tập trung đổi mới một cách quyết liệt mọi hoạt động của Công ty, vừa duy trì và phát huy hiệu quả các ngành nghề hiện có, vừa tập trung các nguồn lực để phát triển thành công lĩnh vực năng lượng tái tạo, đưa Công ty trở thành một Tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và các lĩnh vực khác. Ông kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên hãy đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh với HĐQT và Ban điều hành vì sự thành công của doanh nghiệp và vì lợi ích của các cổ đông, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Đối tác - Khách hàng