Quan hệ cổ đông

Xem theo năm:
Văn bản Ngày ban hành Tải về
QĐ của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Thông báo của Sở KH&ĐT về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 26/03/2021
Đính chính CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan 19/03/2021
Quyết định HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan 29/01/2021
QĐ HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần điện mặt trời DLG Ninh Thuận và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần điện mặt trời DLG Ninh Thuận. 25/12/2020
Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi trên 10% so với 6 tháng đầu năm 2019 và chênh lệch trước và sau kiêm toán trên 5% 29/08/2020
Quyết định HĐQT về việc góp vốn và ủy nhiệm ông Nguyễn Tường Cọt làm người quản lý vốn góp tại Công ty CP NLTT Chư Prông 29/08/2020
Thông báo thay đổi mẫu con dấu năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam 14/08/2020
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 12/08/2020
Quyết định HĐQT về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 11/08/2020
Đính chính CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. 23/07/2020

Đối tác - Khách hàng