Khai khoáng - Luyện kim

DL1 chính thức bước vào lĩnh vực này sau khi hoán đổi cổ phần thành công với Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên và chính thức sở hữu Công ty này với lĩnh vực kinh doanh chính: Khai khoáng và luyện kim.

Đây là lĩnh vực Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên đang có tiềm lực phát triển mạnh mẽ, có lợi thế do có được nguồn nguyên liệu chất lượng, công nghệ khai thác và chế biến hiện đại, đảm bảo môi trường, đem lại hiệu quả lớn cho doanh nghiệp nói riêng, nhà nước nói chung.

Đối tác - Khách hàng