Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai là công ty cổ phần, hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành.

Lúc đầu mới thành lập (2005), Công ty hoạt động ở các lĩnh vực: Kinh doanh, khai thác bến xe, bãi đỗ xe với mục tiêu xây dựng các bến xe xã hội hóa theo tiêu chuẩn loại 1, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về vận chuyển hàng hóa và hành khách không chỉ riêng tỉnh Gia Lai mà mở rộng ra cả nước, điển hình trong lĩnh vực này là bến xe xã hội hóa đầu tiên Đức Long Gia Lai- được ví như "Cảng hàng không trên mặt đất". Từ năm 2015, nhằm đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhưng vẫn chú trọng phát triển một cách bền vững, Công ty đã chính thức mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực khai khoáng và thương mại thông qua việc M&A các doanh nghiệp có tiềm lực và đang hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đối tác - Khách hàng