Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn
Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng và kinh doanh Bến xe, bãi đỗ xe và các lĩnh vực kinh doanh khác. 

Sứ mệnh 
Không ngừng phát triển, đa dạng hóa, hiện đại hóa, tăngtrưởng bền vững, mang lại giá trị tốt nhất cho quý khách hàng, các cổ đông và nhà đầu tư. 

Đối tác - Khách hàng