Lịch Sử Hình Thành

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai, tiền thân là Chi nhánh Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai thuộc Xí nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3911000152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 20/12/2005.

Ngày 07/11/2006, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-SGTVT xếp loại Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia lai đạt tiêu chuẩn Bến xe Loại I.

Công ty chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh số 3903000170 do do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/12/2007 và thay đổi lần thứ 13 ngày 29/12/2014.

Ngày 10/3/2010, Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đã chính thức niêm yết 1,5 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, với mã cổ phiếu là DL1.

Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai không ngừng tăng trưởng, đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định bản lĩnh doanh nghiệp thông qua hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. 

Đối tác - Khách hàng