Hoạt động xã hội

 

Ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của một doanh nghiệp trong xã hội, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai luôn coi các hoạt động từ thiện, nhân đạo vừa là trách nhiệm, vừa là đạo đức, văn hóa của doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ khi thành lập, Công ty luôn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội: Đóng góp cho các quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, tham gia các hoạt động tình nguyện, tài trợ cho các hoạt động văn hóa, thể thao... trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng cũng như cả nước nói chung.  

Song song với mục tiêu phát triển, mở rộng SXKD, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai sẽ tiếp tục hưởng ứng, tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, đóng góp không ngừng vào sự tăng trưởng, ổn định của đất nước. 

Đối tác - Khách hàng