Ông Trần Cao Châu - Chủ tịch HĐQT Công ty
Ông Trần Cao Châu - Chủ tịch HĐQT Công ty

+ Với trí tuệ, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược, cùng với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Từng nắm giữ các chức vụ quan trọng tại các công ty khác: Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư và kinh doanh các dự án tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tại Công ty TNHH Vinh Quang I – TP.Hồ Chí Minh; Giám đốc công ty TNHH Vinh Quang I – chi nhánh Gia Lai; thành viên Ban kiểm soát nội bộ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, …

+ Tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 ông Trần Cao Châu đã được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT, và được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty từ tháng 4/2016.

Ông Nguyễn Tuyển - Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Nguyển Tuyển - Ủy viên HĐQT Công ty

 

Ông Nguyễn Tường Cọt - Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Nguyễn Tường Cọt - Ủy viên HĐQT Công ty

 

Ông Hồ Hoàng Đức Huy - Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Hồ Hoàng Đức Huy - Ủy viên HĐQT Công ty

 

Ông Chu Sỹ Hoạt: Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Chu Sỹ Hoạt: Ủy viên HĐQT Công ty

Đối tác - Khách hàng