Ông Đoàn Nguyên Tiêu - Chủ tịch HĐQT Công ty
Ông Đoàn Nguyên Tiêu - Chủ tịch HĐQT Công ty

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ông Đoàn Nguyên Tiêu đã được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty từ tháng 6/2020

Với trí tuệ, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược, cùng với kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp tiến sĩ Kinh tế. Từng nắm giữ các chức vụ quan trọng như Giáo sư trợ giản City University of New York, thành viên Nghiên cứu sinh Columbia University, Giám đốc điều hành Young New York Patners, LLC.  Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành HRCITI Corp. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Asia Global Capital Group. Inc, Thành viên HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai. 

Ông Nguyễn Tuyển - Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Nguyển Tuyển - Ủy viên HĐQT Công ty

Ông Tuyển nắm giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ năm 2017. 

Trước khi vào làm việc tại Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai, ông Tuyển giữ nhiều vị trí trọng yếu tại các cơ quan Nhà nước cũng như các doanh nghiệp lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cụ thể, từ năm 1987-1989, ông Tuyển là Phó Văn phòng Ủy ban huyện An Khê. Năm 1989-1993, ông giữ vị trí Giám đốc Xí nghiệp Nguyên liệu giấy huyện An Khê. Năm 1993 – 1996, ông giữ chức Trạm trưởng Trạm trồng rừng An Khê. Từ 1996 - 2004, ông được bổ nhiệm vị trí Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện An Khê. Từ năm 2004 - 2009 ông được bổ nhiệm vị trí Chánh Văn Phòng HĐND và UBND huyện Đăk Pơ.

 

Bùi Minh Đức - Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Bùi Minh Đức  - Ủy viên HĐQT Công ty

 

Ông Bùi Minh Đức nắm giữ vị trí Thành viên HộỊ đồng quản trị công ty từ năm 2019. 

Trước Khi vào làm Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. Ông Bùi Minh Đức đã tốt nghiệp phổ thông bằng quốc tế Mỹ và đang là Tổng Giám đốc Khánh sạn Cicila Sài Gòn Hotel&Spa. 


Ông Phạm Minh Việt - Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Phạm Minh Việt - Ủy viên HĐQT Công ty

Ông Phạm Minh Việt nắm giữ vị trí Thành viên HộỊ đồng quản trị công ty từ năm 2019. 

Trước Khi vào làm Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. Ông Phạm Minh Việt giữ nhiều chức vụ quan trọng, cụ thể, từ 2003-2006 trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH tư vấn Công trình Sài Gòn. Từ 2006-2009 là trưởng phòng kỹ thuật Cty CP tư vấn Phương Nam. Từ 2009-2010 Ban giám đốc điều hành dự án Cty CP ĐTXD&TM Thăng Long. Từ 2010- nay Phó tổng giám đốc Cty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai…

Ông Đỗ Chiến Đấu: Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Đỗ Chiến Đấu: Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Đỗ Chiến Đấu nắm giữ vị trí Thành viên HộỊ đồng quản trị công ty từ năm 2019. 

Trước Khi vào làm Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. Ông Đỗ Chiến Đấu từng là  Giám đốc công ty Vận tải hành khách Gia Lai, từ năm 2003-2005 Giám đốc Công ty CP Dịch vụ vận tải Gia Lai, từ năm 2006-2009 là Giám đốc và trợ lý Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

Đối tác - Khách hàng