Ông Nguyễn Tường Cọt - Chủ tịch HĐQT Công ty
Ông Nguyễn Tường Cọt - Chủ tịch HĐQT Công ty

+ Với trí tuệ, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược, cùng với kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Từng nắm giữ các chức vụ quan trọng tại công ty: Cán bộ phòng Kế hoạch điều độ, Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai....

+ Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ông Nguyễn Tường Cọt đã được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty từ tháng 4/2018.

Ông Nguyễn Tuyển - Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Nguyển Tuyển - Ủy viên HĐQT Công ty

 

Lý Duy Anh - Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Lý Duy Anh  - Ủy viên HĐQT Công ty

 

Ông Hồ Hoàng Đức Huy - Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Hồ Hoàng Đức Huy - Ủy viên HĐQT Công ty

 

Ông Chu Sỹ Hoạt: Ủy viên HĐQT Công ty
Ông Chu Sỹ Hoạt: Ủy viên HĐQT Công ty

Đối tác - Khách hàng