Bà Hà Thị Phương Oanh
Bà Hà Thị Phương Oanh Kế toán trưởng
Bà Hà Thị Phương Oanh được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng Công ty CP ĐTPT Dv CTCC Đức Long Gia Lai từ 2009

Đối tác - Khách hàng