Ông Nguyễn Tường Cọt: Giám đốc Công ty
Ông Nguyễn Tường Cọt: Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Tường Cọt nắm giữ vị trí Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai vào năm 2016.. 

Với trí tuệ, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược, ông Nguyễn Tường Cọt và các cộng sự cùng nhau xây dựng Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung. 

Ông Phạm Tiến Dũng: Phó Giám đốc Công ty
Ông Phạm Tiến Dũng: Phó Giám đốc Công ty

Ông Phạm Tiến Dũng là Phó Giám đốc Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai từ năm 2010.

Năm 2006 ông Phạm Tiến Dũng về đầu quân cho Cty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai và qua nhiều vị trí chủ chốt tại công ty đến năm 2010 Ông Dũng làm Phó Giám đốc công ty.


Ông Chu Sỹ Hoạt: Phó Giám đốc Công ty
Ông Chu Sỹ Hoạt: Phó Giám đốc Công ty

Ông Chu Sỹ Hoạt nắm giữ vị trí Phó Giám đốc công ty từ năm 2016.

Trước khi giữ vị trí Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai, ông Chu Sỹ Hoạt về đầu quân cho Cty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai và qua nhiều vị trí chủ chốt tại công ty đến năm 2016 Ông Dũng làm Phó Giám đốc công ty.

Đối tác - Khách hàng